Mięśniaki

Sprawdź jak postępować po zdiagnozowaniu.

Mięśniaki macicy - fakty

Mięśniaki to najczęstsza choroba ginekologiczna. Występuje u bardzo dużego odsetka kobiet (różne badania podają przedział pomiędzy 5.4%, a 77% kobiet). Tak duże rozbieżności wynikają z przyjętych kryteriów rozpoznawania, ze znaczenia klinicznego, dolegliwości jakie powodują i wielu innych czynników. Mięśniaki pochodzą z komórek mięśniówki gładkiej macicy ale także komórek mięśniówki naczyń. Są nowotworami łagodnymi, nie dają przerzutów. Ryzyko zezłośliwienia i przekształcenia się w złośliwego mięsaka wynosi ok. 0,4%.

konsultacja ginekologiczna

Mięśniaki

Co to są mięśniaki macicy?

Mięśniaki macicy występują u 20-40% kobiet. Są jednym z najczęściej występujących łagodnych rozrostów nowotworowych. Na mięśniaki macicy cierpi co piąta kobieta po 35. roku życia i co druga miesiączkująca pięćdziesięciolatka. Mięśniaki stanowią 95% wszystkich łagodnych guzów narządu rodnego.

Więcej
konsultacja ginekologiczna

Mięśniaki

Mięśniaki macicy - skutki choroby

Objawy mięśniaków macicy zależą między innymi od ich umiejscowienia, wielkości i ilości. Część kobiet z mięśniakami macicy skarży się na niecharakterystyczne uczucie wypełnienia lub ciężaru w podbrzuszu oraz bóle okolicy krzyżowej. 

Więcej
badanie usg

Mięśniaki

Rodzaje mięśniaków macicy

Mięśniaki macicy mają kształt kulistych tworów umiejscowionych w obrębie macicy. W zależności od ich umiejscowienia wyróżnia się różne rodzaje mięśniaków.

Więcej
badanie usg

Mięśniaki

Mięśniak modelujący endometrium

Mięśniaki macicy wraz z powiększaniem swoich rozmiarów mogą zacząć uciskać jamę macicy i znajdującą się w niej błonę śluzową (endometrium) zmieniając jej kształt. Mięśniaki takie określa się terminem „mięśniak modelujący endometrium".

Więcej
model macicy

Mięśniaki

Mięśniak podśluzówkowy

Mięśniaki podśluzówkowe, czyli wpuklające się do jamy macicy, należy różnicować z polipami endometrialnymi, czyli znajdującymi się w jamie macicy przerośniętymi fragmentami endometrium.

Więcej
konsultacja

Mięśniaki

Objawy uciskowe mięśniaków

Mięśniaki macicy mogą uciskać narządy sąsiednie macicy prowadząc do wystąpienia tzw. objawów uciskowych.

Więcej
badanie usg

Mięśniaki

Polip i mięśniak -przykład

U pacjentki zgłaszającej obfite miesiączki i/lub krwawienia międzymiesiączkowe stwierdzenie obecności mięśniaka nie musi oznaczać, że jest on przyczyną występujących u pacjentki objawów.

Więcej
konsultacja ginekologiczna

Mięśniaki

Mięśniak uszypułowany - dyskwalifikacja
z zabiegu embolizacji

W niektórych przypadkach rodzaj oraz sposób rozmieszczenia mięśniaków macicy może być przyczyną dyskwalifikacji pacjentki z zabiegu embolizacji, a więc niezbędne staje się leczenie operacyjne.

Więcej
konsultacja i badanie ginekologiczne

Mięśniaki

Mięśniak międzywięzadłowy

Mięśniaki macicy o takiej lokalizacji nie są częste, ale sprawiają wiele problemów zarówno pacjentce jak i lekarzowi. Tworzą się na zewnątrz trzonu macicy zwykle "obok" macicy.

Więcej
model macicy

Mięśniaki

Jak można zmierzyć objętość mięśniaka?

W czasie badania ultrasonograficznego podstawową techniką oszacowania objętości mięśniaków macicy, jest pomiar trzech prostopadłych do siebie wymiarów zmiany, na podstawie których aparat USG oblicza objętość guza.

Więcej
konsultacja ginekologiczna

Mięśniaki

Czynniki ryzyka wystąpienia mięśniaków macicy

Częstość występowania mięśniaków macicy zwiększa się wraz z wiekiem, aż do osiągnięcia przez kobietę wieku menopauzalnego, kiedy to dochodzi do stopniowego zmniejszenia wydzielania estradiolu. 

Więcej
konsultacja ginekologiczna

Mięśniaki

Dlaczego powstają mięśniaki?

Pomimo wielu dziesięciu lat badań, przyczyny powstawania mięśniaków macicy nie zostały jednoznacznie określone. Większość teorii łączy ich etiologię z nierównowagą hormonalną organizmu, a dokładniej z nadmierną produkcją lub zwiększoną wrażliwością na estrogeny.

Więcej
konsultacja ginekologiczna

Mięśniaki

Naturalny rozwój mięśniaków macicy

Przyczyny powstawania mięśniaków macicy nie zostały do końca zdefiniowane. Większość teorii łączy ich etiologię z nierównowagą hormonalną organizmu, a dokładniej z nadmierną produkcją lub zwiększoną wrażliwością na estrogeny. 

Więcej
badanie usg

Mięśniaki

Mięśniaki rodzące się

Mięśniaki podśluzówkowe (wpuklające się do jamy macicy) mogą czasami ulegać całkowitemu wyodrębnieniu ze ściany macicy, pozostając z nią połączone tylko przez tzw. szypułę naczyniową. 

Więcej
rozmawiająca para

Mięśniaki

Jak rozmawiać z partnerem o chorobie ginekologicznej?

Dla kobiet, istotnym czynnikiem, który ma wpływ na postrzeganie własnej kobiecości, jest m.in. zdrowie intymne i związana z tym seksualność. Dlatego też szczerość wobec partnera w obliczu choroby narządów rodnych lub innej wstydliwej dolegliwości intymnej, nie jest czymś łatwym. Przeżywanie w samotności lęku i obaw związanych z chorobą, potęguje stres i zaburza poczucie własnej wartości. Sprawia, że myślenie o chorobie psuje realizację planów i stosunki z bliskimi. Dlatego nie warto ukrywać przed partnerem swoich problemów. Otwartość i szczerość warunkują wzajemne zaufanie, wzmacniają relacje między partnerami i pomagają szukać dobrych rozwiązań w sytuacji problemu.

Więcej
badanie usg

Mięśniaki

Fakty i mity o mięśniakach macicy

FAKT! Mięśniaki macicy to najczęstszy, niezłośliwy nowotwór występujący u kobiet w wieku rozrodczym. Wiele kobiet, które słyszy od swojego ginekologa diagnozę – mięśniaki macicy – zastanawia się, z czym wiąże się to schorzenie.

Więcej
model macicy

Mięśniaki

Częstotliwość występowania mięśniaków

Przyczyny powstawania mięśniaków nie zostały do końca zdefiniowane. Większość teorii łączy ich etiologię z nierównowagą hormonalną organizmu, a dokładniej z nadmierną produkcją lub zwiększoną wrażliwością na estrogeny.

Więcej

Mięśniaki

Mięśniaki macicy a życie intymne

Mięśniaki macicy, a szczególnie duże guzy zmieniające anatomię i ruchliwość pochwy mogą niekorzystnie wpływać na jakość życia seksualnego. Typowym objawem obecności mięśniaków w tych przypadkach jest bolesność podczas współżycia.

Więcej
test_ciazowy

Mięśniaki

Mięśniaki macicy a płodność kobiety

Mięśniaki macicy mogą niekorzystnie wpływać na płodność kobiety. Wykrywa się je czasem w trakcie rutynowej diagnostyki u kobiet mających trudności z zajściem w ciążę lub jej donoszeniem.

Więcej
kobieta_odczuwajaca_bol

Mięśniaki

Objawy mięśniaków - nieprawidłowe krwawienia maciczne

Jednym z objawów mięśniaków macicy mogą być nieprawidłowe krwawienia maciczne. Ich mianem określa się krwawienia z jamy macicy, które ze względu na czas ich trwania, obfitość i rytm, w istotny sposób odbiegają od prawidłowo występujących miesiączek.

Więcej

Mięśniaki

Częstotliwość występowania mięśniaków

Przyczyny powstawania mięśniaków nie zostały do końca zdefiniowane. Większość teorii łączy ich etiologię z nierównowagą hormonalną organizmu, a dokładniej z nadmierną produkcją lub zwiększoną wrażliwością na estrogeny.

Więcej