konsultacja

Objawy uciskowe mięśniaków

Mięśniaki macicy mogą uciskać narządy sąsiednie macicy prowadząc do wystąpienia tzw. objawów uciskowych. Najczęściej dotyczy to mięśniaków podsurowicówkowych, czyli rosnących na zewnątrz macicy.

Prezentowany obraz przedstawia mięśniaka podsurowicówkowego ściany tylnej trzonu macicy (trzon macicy – zielone strzałki, mięśniak – czerwone strzałki). Ponieważ narządem znajdującym się do tyłu od macicy jest odbytnica, mięśniak ten spowodował wystąpienie u pacjentki dolegliwości bólowych przy oddawaniu stolca oraz zaparć.