FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Mam kilka mięśniaków, jeden z nich ma 11cm. Czy istnieje sposób na uniknięcie operacji? prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski

Mięśniak o średnicy poniżej 1 cm zwykle nie daje objawów klinicznych a tym samym nie wymaga leczenia. Wyjątek stanowić mogą jedynie mięśniaki podśluzowkowe, które nawet przy niewielkich rozmiarach mogą powodować dokuczliwe krwotoki miesiączkowe. prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski

Niewielki i bezobjawowy mięśniak podsurowicówkowy na ogół nie wymaga żadnej interwencji poza okresową obserwacją. Samoistnego zniknięcia mięśniaków na ogół u pacjentek przedmenopauzalnych nie obserwuje się. prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski

Nie ma żadnych testów wykonywanych z krwi pacjentki, które pozwalają na wykrycie mięśniaków. prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski

Niewielki mięśniak, korzystnie zlokalizowany i bezobjawowy zwykle wymaga jedynie obserwacji klinicznej obejmującej m.in. wykonywanie badania USG w odstępach 6-12-miesięcznych. prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski

W przypadku istnienia wskazań do embolizacji zabieg ten w chwili obecnej jest refundowany przez NFZ. prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski

Nie ma żadnych powodów aby pacjentka z mięśniakami macicy ograniczała aktywność fizyczną. Wręcz przeciwnie istnieje wiele argumentów zdrowotnych za tym, żeby taką aktywność zwiększyć. prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski

U nieródek z mięśniakami macicy podejmuje się zwykle dwie kluczowe decyzje w oparciu o całość obrazu klinicznego (m.in. wielkość, lokalizacja i liczebność mięśniaków oraz dynamika ich wzrostu). Pierwsza decyzja dotyczy tego czy w ogóle operować – w niektórych przypadkach szansa na zajście w ciążę i jej donoszenie jest większa z pozostawieniem mięśniaka aniżeli po operacji. Jeżeli istnieją jednak wskazania do leczenia operacyjnego, kolejna decyzja dotyczy techniki operacyjnej i ewentualnego zastosowania przed planowanym zabiegiem terapii octanem uliprystalu. Decyzja o leczeniu operacyjnym u młodej kobiety z mięśniakami macicy jest trudna i zależy od wielu czynników. Celem nadrzędnym takiego leczenia jest zwykle maksymalnie oszczędzający charakter operacji w minimalnym stopniu ograniczającej szansę na zajście i donoszenie ciąży. prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski

To, czy mięśniak kwalifikuje się od leczenia i jakiego, wynika nie tylko z jego rozmiaru ale również lokalizacji, liczebności i planów prokreacyjnych pacjentki itp. prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski

Preparat złożony z relugoliksu, estradiolu i noretysteronu ma właściwości antykoncepcyjne, co oznacza, że zapewnia odpowiednią antykoncepcję, jeśli jest stosowany przez co najmniej 1 miesiąc. Po upływie tego czasu nie trzeba dodatkowo zabezpieczać się środkami mechanicznymi (np. prezerwatywą), a tym bardziej nie wolno stosować dodatkowych hormonalnych metod antykoncepcyjnych (tabletek, wkładek, plastrów, krażków). Dr. Grzegorz Południewski

Tzw. „szkliwienie” w obrębie mięśniaka jest procesem degeneracji guza o charakterze łagodnym. prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski

Tak duży mięśniak może powodować opisane objawy – decyzja co do metody leczenia pozostaje jak zwykle w gestii lekarza dysponującego pełniejszym zasobem informacji klinicznych. prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski

Podstawowym wskazaniem do zastosowania preparatu złożonego z relugoliksem jest zahamowanie intensywnych krwawień miesięcznych wynikających z obecności mięśniaków oraz „wyprowadzenie” pacjentki z anemii (która stanowi poważny czynnik ryzyka operacyjnego). W większości przypadków po zastosowaniu tego leku ustępuje intensywne krwawienie miesięczne, co pozwala na normalizację poziomu hemoglobiny we krwi i skuteczne wyeliminowanie anemii. Dr Grzegorz Południewski

U młodych kobiet, które nie podjęły jeszcze współżycia decyzję o leczeniu operacyjnym mięśniaka podejmuje się po uważnym oszacowaniu relacji korzyści do ryzyka. Decyzję taką zwykle podejmuje się w przypadkach mocno objawowych mięśniaków (znaczne dolegliwości bólowe, bardzo obfite miesiączki, anemia). prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski Ponieważ w takich przypadkach sięgamy zwykle po zabiegi oszczędzające macicę (wyłuszczenie mięśniaka), do rozważenia jest zastosowanie przedoperacyjne terapii octanem uliprystalu w celu zmniejszenia wielkości guza.

Okazjonalne i umiarkowane spożycie alkoholu nie powinno stanowić przeciwwskazania przy terapii octanem uliprystalu. prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski

Żadna tabletka antykoncepcyjna nie posiada rejestracji do leczenia mięśniaków macicy. Przy braku zapotrzebowania na antykoncepcję nie należy pacjentce z szybko rosnącym mięśniakiem macicy proponować antykoncepcji hormonalnej. prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski

U pacjentki w okresie przedmenopauzalnym z objawowym mięśniakiem macicy (krwotoczne miesiączki ze skrzepami) opcją terapeutyczną pierwszego wyboru jest leczenie operacyjne. W większości przypadków obawy pacjentek o kontekście operacji typu wycięcie macicy typu nietrzymania moczu są nieuzasadnione. Coraz więcej pacjentek w tym wieku nie wyraża zgody na leczenie operacyjne poszukując rozwiązań alternatywnych w postaci embolizacji tętnic macicznych lub leczenia farmakologicznego- wcześniej octanem uliprystalu, a obecnie preparatem złożonym zawierającym relugoliks, estradiol i noretysteron. Szczególnie ta ostatnia metoda terapii zyskuje na popularności. prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski

Żadna tabletka antykoncepcyjna nie posiada rejestracji do leczenia mięśniaków macicy. W wybranych przypadkach można stosować antykoncepcję hormonalną u pacjentki z mięśniakiem macicy potrzebującej zabezpieczenia przed ciążą. Nie ma to jednak nic wspólnego z leczeniem mięśniaka macicy. prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski

Faza cyklu miesiączkowego, w której wykonywane jest badanie USG praktycznie nie wpływa wynik tego badania w odniesieniu do mięśniaków macicy. prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski