Diagnostyka

Sprawdź jak postępować po zdiagnozowaniu.

Mięśniaki macicy – Twój niezbędnik

Mięśniaki macicy rzadko występują jako pojedyncze guzy (zaledwie ok. 10% przypadków). Zazwyczaj jest ich kilka a nawet kilkanaście. Mają różne rozmiary: od poniżej centymetra średnicy do wielkości piłki futbolowej a nawet większej. Najczęściej jednak nie przekraczają 10-12 cm. W zależności od lokalizacji mięśniaki macicy dzieli się na podśluzówkowe, śródścienne oraz podsurowicówkowe. Ich umiejscowienie wpływa zarówno na objawy jakie ze sobą niosą, jak i na optymalny sposób ich leczenia. Sposób leczenia natomiast, uwarunkowany jest prawidłowo postawioną diagnozą, poprzedzoną odpowiednio dobranym badaniem.

rezonans magnetyczny

Diagnostyka

Rezonans magnetyczny w diagnostyce mięśniaków macicy

Metodę tę cechuje lepsza jakość i szczegółowość obrazu mięśniaka  macicy w porównaniu z TK i USG. MRI znajduje zastosowanie w przypadkach, kiedy obrazowanie mięśniaka za pomocą TV-USG nie daje jednoznacznych wyników. Zastosowanie MRI jest również niezbędne w przypadku leczenia mięśniaków za pomocą embolizacji tętnic macicznych.

Więcej
tomografia

Diagnostyka

Tomografia komputerowa a diagnostyka mięśniaków

Dzięki badaniu tomografii komputerowej (TK) uzyskuje się dobrej jakości obraz narządów zlokalizowanych w obrębie miednicy.

Więcej
badanie usg

Diagnostyka

Histeroskopowa resekcja mięśniaka

Jak wygląda histeroskopowa resekcja mięśniaka podśluzówkowego?

Więcej
badanie usg

Diagnostyka

Histeroskopia

Niekiedy, głównie w przypadkach podejrzenia mięśniaka podśluzówkowego, do diagnostyki wykorzystuje się tzw. histeroskopię, czyli wziernikowanie jamy macicy. Histeroskopia polega na wprowadzeniu teleskopu (zwykle o średnicy 2,7-4 mm) do jamy macicy. Badanie może być przeprowadzone w warunkach ambulatoryjnych bez znieczulenia, jednak część kobiet (ok. 25%) wymaga zastosowania znieczulenia ogólnego.

Więcej
badanie usg

Diagnostyka

Sonohisteriografia

W trakcie przezpochwowego badania ultrasonograficznego lekarz ocenia między innymi budowę endometrium, czyli błony śluzowej wyścielającej jamę macicy. Czasami stwierdza się obecność nieprawidłowych zmian w obrębie endometrium – zazwyczaj polipów endometrialnych lub mięśniaków podśluzówkowych.

Więcej
badanie usg

Diagnostyka

Elastografia mięsniaków

W trakcie przezpochwowego badania ultrasonograficznego czasami uwidacznia się zmiany znajdujące się w jamie macicy, w obrębie endometrium. Najczęściej są to polipy endometrialne lub mięśniaki podśluzówkowe. Różnicowanie tych zmian w niektórych przypadkach może stanowić problem diagnostyczny.

Więcej
badanie usg

Diagnostyka

Polip 3D

W przypadku stwierdzenia w przezpochwowym badaniu ultrasonograficznym ogniskowej zmiany w endometrium (np. polipa endometrialnego lub mięśniaka podśluzówkowego) zastosowanie obrazowania trójwymiarowego pozwala precyzyjnie określić kształt i lokalizację mięśniaka macicy bądź polipa.

Więcej
badanie usg

Diagnostyka

Pomiary objętości mięśniaka

Poniżej wyniki leczenia trzech pacjentek, które poddały się 3-miesięcznej terapii octanem uliprystalu. Pomiary objętości mięśniaków macicy wykonano metodą Vocal 3D. W każdym z przypadków leczenie przyniosło pozytywny skutek – zmniejszenie objętości guza od 40,5% aż do 88,5%.

Więcej
badanie usg

Diagnostyka

Obraz mięśniaka - 3D

Można ocenić wewnętrzną strukturę mięśniaka, a wykorzystując oprogramowanie VOCAL obliczyć jego objętość. Technika ta pozwala z większą precyzją ocenić wielkość i strukturę wewnętrzną guza.

Więcej
konsultacja ginekologiczna

Diagnostyka

Mięśniaki podśluzówkowe w rezonansie magnetycznym

Poniższe zdjęcia z rezonansu magnetycznego przedstawiają zdiagnozowane guzy macicy, będące mięśniakami podśluzówkowymi

Więcej
konsultacja ginekologiczna

Diagnostyka

Mięśniak śródścienny -oblique view

Pacjentka (lat 36) miesiączkująca regularnie,  miesiączki bardzo obfite (ze skrzepami), trwające około 7 dni. W badaniu ultrasonograficznym widoczny mięśniak śródścienny, w obrębie przedniej ściany trzonu (macica w przodozgięciu).

Więcej
badanie usg

Diagnostyka

Polip endometrialny

W trakcie przezpochwowego badania ultrasonograficznego między innymi ocenia się błonę śluzową jamy macicy (czyli endometrium). Ogniskowe zmiany endometrium zazwyczaj są polipami endometrialnymi lub mięśniakami podśluzówkowymi. Jedną z cech pozwalających różnicować wspomniane zmiany jest ich echogeniczność.

Więcej