badanie usg

Histeroskopia

Niekiedy, głównie w przypadkach podejrzenia mięśniaka podśluzówkowego, do diagnostyki wykorzystuje się tzw. histeroskopię, czyli wziernikowanie jamy macicy. Histeroskopia polega na wprowadzeniu teleskopu (zwykle o średnicy 2,7-4 mm) do jamy macicy. Badanie może być przeprowadzone w warunkach ambulatoryjnych bez znieczulenia, jednak część kobiet (ok. 25%) wymaga zastosowania znieczulenia ogólnego.

Znieczulenie ogólne nie jest potrzebne w przypadku wykonywania tzw. minihisteroskopii, przy zastosowaniu bardzo cienkiego teleskopu, kiedy do wypełnienia jamy macicy podczas zabiegu histeroskopii używa się płynu lub gazu. Ważną zaletą histeroskopii jest możliwość usunięcia stwierdzonych podczas tej procedury mięśniaków podśluzówkowych.

W trakcie przezpochwowego badania ultrasonograficznego ocenia się między innymi endometrium, czyli błonę śluzową wypełniającą jamę macicy. Czasami w obrębie endometrium stwierdza się obecność ogniskowych zmian, które zwykle odpowiadają polipom endometrialnym lub mięśniakom podśluzówkowym (czyli wrastającym do jamy macicy).

Zmiany takie zwykle powodują wystąpienie krwawień międzymiesiączkowych lub obfitych, krwotocznych miesiączek. W przypadku stwierdzenia ogniskowej zmiany w endometrium zalecanym postępowaniem jest wykonanie zabiegu histeroskopii. Jest to endoskopowy zabieg małoinwazyjny, niewymagający nacięcia skóry ani otwarcia jamy brzusznej, wykonywany najczęściej w znieczuleniu ogólnym.

W trakcie zabiegu rozszerza się kanał szyjki macicy i następnie wprowadza przez niego do jamy macicy tzw. histeroskop, czyli przyrząd endoskopowy umożliwiający obejrzenie jamy macicy od środka, potwierdzenie obecności polipa endometrialnego lub mięśniaka podśluzówkowego i następnie usunięcie stwierdzonych zmian.

Pacjentki w zdecydowanej większości przypadków są wypisywane do domu już następnego dnia po zabiegu. Prezentowane obrazy przedstawiają przykłady stwierdzonych w trakcie przezpochwowego badania ultrasonograficznego zmian w obrębie endometrium, stanowiących wskazanie do histeroskopii.

Na Fot. 1 widoczne są dwie zmiany o charakterze polipów endometrialnych, natomiast na Fot. 2 przedstawiono zmianę będącą prawdopodobnie mięśniakiem podśluzówkowym.

Fot. 1. Obraz przedstawia dwie zmiany w obrębie endometrium, będące prawdopodobnie polipami endometrialnymi.
Fot. 2. Obraz przedstawia zmianę w jamie macicy, będącą prawdopodobnie mięśniakiem podśluzówkowym.