Leczenie

Sprawdź jak postępować po zdiagnozowaniu.

Jak leczyć mięśniaki?

Przez wiele lat mięśniaki były najczęstszą przyczyną operacji usunięcia macicy (zwykle z jajnikami i jajowodami). Wybór takiego sposobu leczenia był motywowany ryzykiem onkologicznym i pozornym brakiem "użyteczności" macicy po urodzeniu dzieci. Obie motywacje są iluzoryczne bo ani zagrożenie onkologiczne nie jest duże ani usunięcie macicy nie jest obojętne dla samopoczucia kobiety. Dodatkowo leczyć mięśniaki trzeba o ile dają objawy -- jeśli nie dają, leczenie wydaje się dyskusyjne.

Leczenie

Ograniczenia zastosowania embolizacji tętnic macicznych w leczeniu mięśniaków

Wprawdzie aż u 95% kobiet ze stwierdzonymi w badaniach obrazowych (USG, rezonans magnetyczny) objawowymi mięśniakami macicy istnieje techniczna możliwość wykonania zabiegu embolizacji ale to nie oznacza, że u wszystkich spośród nich istnieje medyczne uzasadnienie wykonania tego zabiegu.

Więcej

Leczenie

Metody leczenia farmakologicznego

Współczesna medycyna oferuje szereg nowoczesnych metod leczenia mięśniaków macicy – również farmakologicznych. Wybór najlepszej z nich jest uzależniony od wielu czynników, m.in.: od wieku kobiety, umiejscowienia mięśniaka, jego rozmiaru i unaczynienia. Wybór metody leczenia powinien być wspólną decyzją pacjentki oraz lekarza prowadzącego.

Więcej

Leczenie

Innowacyjny preparat w leczeniu objawów mięśniaków

Codziennie u kilkuset kobiet w Polsce diagnozuje się mięśniaki. Część pacjentek jest zaskoczona, gdyż nie odczuwa żadnych dolegliwości. Jednak wiele kobiet skarży się na liczne objawy. Najczęściej odczuwalne to: ból w czasie miesiączki, jej znaczne wydłużenie i zwiększenie utraty krwi, przewlekłe plamienia, okresowe krwotoki, uczucie ciężaru w podbrzuszu, a nawet ucisk powiększonej macicy na sąsiednie narządy. W przypadku nasilonych dolegliwości lub znacznych rozmiarów mięśniaków jedynym proponowanym leczeniem jest operacja. Mięśniaki są najczęstszym powodem usunięcia macicy. W USA wykonuje się rocznie 600 tysięcy takich zabiegów, aż w 38,7% powodem ich wykonania są mięśniaki.

Więcej
wyniki badania usg

Leczenie

Embolizacja tętnic macicznych jako alternatywa dla leczenia operacyjnego

Nieoperacyjną alternatywą leczenia objawowych mięśniaków macicy jest embolizacja tętnic macicznych (UAE). Zabieg ten wykonano po raz pierwszy we Francji w 1991 roku. W Polsce zabieg ten wykonywany jest od ponad 10 lat.

Więcej
model macicy

Leczenie

Czym jest embolizacja tętnic macicznych?

Embolizacja tętnic macicznych (UAE) jest jedną z minimalnie inwazyjnych metod leczenia objawowych mięśniaków macicy. W trakcie UAE wprowadza się cewnik przez tętnicę udową do tętnic macicznych i podaje materiał zatorowy, który blokuje dopływ krwi do mięśniaków. Efektem UAE jest zahamowanie nieprawidłowych krwawień i zmniejszenie objętości mięśniaków, zwykle o 30-50%.

Więcej
model macicy

Leczenie

Wyłuszczenie mięśniaków

Miomektomia (wyłuszczenie mięśniaków) jest operacją mającą na celu usunięcie samych mięśniaków i zachowanie macicy - stanowi alternatywną metodę operacyjną w stosunku do histerektomii. Celem miomektomii jest zachowanie zdolności rozrodczych kobiety i jednoczesne złagodzenie takich dolegliwości, jak obfite miesiączki, bóle czy objawy uciskowe.

Więcej
kobieta z bólem brzucha

Leczenie

Operacje histeroskopowe

Ponieważ mięśniaki podśluzówkowe uwypuklają się do jamy macicy, mogą być usuwane histeroskopowo poprzez ablację lub resekcję (częściowe lub całkowite usunięcie). Wskaźnik niepowodzeń (w postaci nieustąpienia obfitych krwawień  miesiączkowych po histeroskopowej operacji mięśniaków) mieści się w granicach  od kilku do nawet 35%.

Więcej
badanie usg

Leczenie

Nowe techniki zabiegowe w leczeniu mięśniaków macicy

Przykłady nowych, eksperymentalnych technik zabiegowego leczenia mięśniaków macicy, których skuteczność nie została dotychczas potwierdzona lub jest w trakcie oceny.

Więcej
lekarz trzymający model macicy

Leczenie

Nieprawidłowe krwawienia z macicy

Jednym z objawów mięśniaków macicy mogą być nieprawidłowe krwawienia maciczne. Ich mianem określa się krwawienia z jamy macicy, które ze względu na czas ich trwania, obfitość i rytm, w istotny sposób odbiegają od prawidłowo występujących miesiączek. Najprościej rzecz ujmując, za nieprawidłowe uważa się takie miesiączki, które trwają dłużej niż 7 dni, cykle są krótsze niż 21 dni lub/i utrata krwi podczas miesiączki przekracza 80 ml.

Więcej
konsultacja ginekologiczna

Leczenie

Miomektomia laparoskopowa

Jedną z technik operacyjnych stosowaną w leczeniu mięśniaków macicy jest laparoskopia. Operacje laparoskopowe mają tę wyższość nad chirurgią klasyczną, że wiążą się z mniejszą inwazyjnością oraz mniejszym urazem tkankowym. W praktyce skutkuje to krótszym pobytem pacjentki w szpitalu oraz szybszym jej powrotem do normalnej aktywności.

Więcej
model macicy

Leczenie

Mioliza, kriomioliza, FUS – nowe metody leczenia mięśniaków

Mioliza – do destrukcji mięśniaków macicy używana jest elektroda generująca prąd elektryczny o wysokiej częstotliwości (tzw. częstotliwości radiowej). Elektroda ta znajduje się na końcu laparoskopu, który poprzez niewielkie nacięcie w powłokach brzusznych jest wprowadzany w okolice macicy.

Więcej
wyniki badania usg

Leczenie

Leczenia anemii - czy tylko żelazo?

Leczenie niedokrwistości o umiarkowanym/łagodnym charakterze powinno rozpocząć się w pierwszej kolejności od systematycznego dostarczania organizmowi odpowiednich składników odżywczych, których niedobór jest najczęstszą przyczyną problemów z anemią. Błędy w nawykach żywieniowych często powodują, że dieta nie zaspokaja indywidualnych potrzeb pacjenta w zakresie procesu krwiotworzenia.

Więcej
model macicy

Leczenie

Histeroskopia w leczeniu mięśniaków macicy 

Histeroskopia jako jedna z metod leczenia mięśniaków macicy jest relatywnie bezpieczna i wiąże się z wystąpieniem stosunkowo rzadkich powikłań. Nie oznacza to jednak, że powikłania po tym zabiegu nie zdarzają się w ogóle. Najważniejszym sposobem na uniknięcie powikłań każdej operacji jest stosowanie odpowiednich kryteriów kwalifikacji do zabiegu z uwzględnieniem tzw. względnych i bezwzględnych przeciwwskazań do jego wykonania.

Więcej
kobieta trzymająca model macicy

Leczenie

Histerektomia – operacyjne usunięcie macicy

Histerektomia to zabieg operacyjnego usunięcia macicy. Najczęstsze wskazania do zabiegu histerektomii to mięśniaki macicy powodujące obfite krwawienia miesiączkowe lub/i pozamiesiączkowe.

Więcej
ból brzucha

Leczenie

Bezpieczeństwo operacji histeroskopowej w leczeniu mięśniaków macicy

Histeroskopia jako jedna z metod leczenia mięśniaków macicy jest relatywnie bezpieczna i wiąże się z wystąpieniem stosunkowo rzadkich powikłań. Nie oznacza to jednak, że powikłania po tym zabiegu nie zdarzają się w ogóle.

Więcej