badanie usg

Pomiary objętości mięśniaka

Poniżej wyniki leczenia trzech pacjentek, które poddały się 3-miesięcznej terapii octanem uliprystalu. Pomiary objętości mięśniaków macicy wykonano metodą Vocal 3D. W każdym z przypadków leczenie przyniosło pozytywny skutek – zmniejszenie objętości guza od 40,5% aż do 88,5%.