rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny w diagnostyce mięśniaków macicy

Metodę tę cechuje lepsza jakość i szczegółowość obrazu mięśniaka  macicy w porównaniu z TK i USG. MRI znajduje zastosowanie w przypadkach, kiedy obrazowanie mięśniaka za pomocą TV-USG nie daje jednoznacznych wyników. Zastosowanie MRI jest również niezbędne w przypadku leczenia mięśniaków za pomocą embolizacji tętnic macicznych.

Co to jest rezonans magnetyczny?

Działanie rezonansu magnetycznego (ang. NMR) opiera się na wykorzystaniu właściwości protonów wodoru, które w odpowiednio silnym polu magnetycznym ulegają namagnesowaniu, pobierają impulsy fal elektromagnetycznych i wysyłają impuls podczas zaniku pobudzenia.

Budowa tkanek ludzkich charakteryzuje się różnym stopniem zawartości wody, co też powoduje różne natężenie sygnału w badaniu. Wysyłane impulsy są przekształcane za pomocą urządzeń elektronicznych w obraz diagnostyczny pojawiający się na monitorze.

Rezonans magnetyczny nie wykorzystuje promieni RTG, dzięki czemu badanie jest całkowicie bezpieczne dla osób, które nie posiadają przeciwskazań. Nie zaburza ono żadnych reakcji biologicznych organizmu człowieka ani leczenia farmakologicznego. Zarówno podczas badania, jak i po nim pacjent nie odczuwa bólu.

Rezonans Magnetyczny jest szczególnie przydatny do oceny ośrodkowego układu nerwowego (mózgowia i rdzenia kręgowego), stawów i tkanek miękkich oraz narządów jamy brzusznej i miednicy. Na przykład obrazowanie za pomocą NMR guzów macicy takich jak mięśniaki pozwala z daleko większa precyzją niż USG określić lokalizację, wielkość i charakter guza.

NMR Metoda ta jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się techniką obrazową, która pozwala obecnie na bardzo precyzyjna ocenę morfologii i funkcji narządów. Podobnie jak w tomografii komputerowej, pacjent leży na ruchomym łóżku wsuwanym do skanera, w sposób umożliwiający wybór badanej warstwy organizmu.

Oto kilka uwag praktycznych dla pacjentów poddawanych temu badaniu:

Badanie metodą rezonansu magnetycznego nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania ze strony pacjenta. Z powodu wykorzystywanego w badaniu silnego pola magnetycznego najlepiej zgłosić się na badanie w ubraniu pozbawionym elementów metalowych takich jak pasek, zegarek, klucze, komórka, karty płatnicze i elektroniczne.

  • Badanie nie wymaga bycia na czczo, nawet jeżeli zachodzi potrzeba dożylnego podania środka kontrastowego.
  • Badanie nie zakłóca działania leków, przed badaniem można przyjmować wszystkie zalecone lekarstwa.
  • Badanie nie wpływa na funkcjonowanie organizmu po badaniu, można prowadzić samochód lub wykonywać inne precyzyjne czynności.
  • Badanie jest obojętne dla zdrowia, można je wykonywać w np. w dowolnym okresie cyklu miesiączkowego.
  • Mimo, że badanie jest bezpieczne dla zdrowia unika się jego wykonywania u kobiety w pierwszych trzech miesiącach ciąży, chyba że są do tego bezwzględne wskazania.
  • Silne pole magnetyczne może zakłócić pracę wykorzystywanych w medycynie urządzeń – stymulatorów serca i neurostymulatorów. Osoby mające wszczepiony rozrusznik serca nie mogą wchodzić do pokoju badań MR (główne przeciwwskazanie do badania MR).
  • Implanty zębowe – mostki, koronki, wszczepy tytanowe nie stanowią przeszkody do badania MR. Podobnie jest z implantami po operacjach ortopedycznych – druty, śruby, płytki zespalające, oraz sztuczne stawy pozwalają na wykonanie badania MR.