konsultacja ginekologiczna

Mięśniaki podśluzówkowe w rezonansie magnetycznym

Poniższe zdjęcia z rezonansu magnetycznego przedstawiają zdiagnozowane guzy macicy, będące mięśniakami podśluzówkowymi: