badanie usg

Sonohisteriografia

W trakcie przezpochwowego badania ultrasonograficznego lekarz ocenia między innymi budowę endometrium, czyli błony śluzowej wyścielającej jamę macicy. Czasami stwierdza się obecność nieprawidłowych zmian w obrębie endometrium – zazwyczaj polipów endometrialnych lub mięśniaków podśluzówkowych.

W niektórych przypadkach lekarz może mieć wątpliwości, czy widoczna w badaniu ultrasonograficznym zmiana świadczy o obecności patologii (np. polipa lub mięśniaka), czy też jest to tylko artefakt lub np. skrzep krwi. Problemem może tez być określenie rzeczywistej lokalizacji zmiany – np. czy mięśniak znajduje się bezpośrednio w jamie macicy czy też znajduje się w ścianie macicy modelując tylko jej jamę.

W takich sytuacjach pomocne bywa badanie o nazwie sonohisterografia. Polega ono na założeniu wzierników ginekologicznych i wprowadzeniu bardzo cienkiego, miękkiego cewnika przez szyjkę macicy do jamy macicy i następnie wypełnieniu jej płynem (solą fizjologiczną) przy równoczesnym wykonywaniu przezpochwowego badania ultrasonograficznego.

Badanie jest praktycznie bezbolesne. Dzięki niemu można zweryfikować obecność ogniskowych zmian w jamie macicy i np. uniknąć niepotrzebnego leczenia chirurgicznego. Korzystne jest również potwierdzenie obecności mięśniaka w jamie macicy, gdyż ten typ mięśniaków możliwy jest do usunięcia w trakcie minimalnie inwazyjnego zabiegu histeroskopii.

Prezentowane zdjęcia uzyskano w trakcie przezpochwowego badania ultrasonograficznego u pacjentki w wieku 37 lat, która zgłosiła się do ginekologa z powodu obfitych miesiączek. Widoczna jest okrągła zmiana, której obraz sugeruje mięśniaka podśluzówkowego macicy, prawdopodobnie zlokalizowana w jamie macicy (Fot. 1).

Lekarz, chcąc potwierdzić lokalizację mięśniaka wykonał sonohisterografię, uzyskując wypełnienie jamy macicy i jednoznacznie potwierdzając lokalizację guza macicy (Fot. 2) Pacjentka została zakwalifikowana do zabiegu histeroskopii, w trakcie którego usunięto mięśniaka podśluzówkowego. Obecnie pacjentka czuje się dobrze, miesiączki unormowały się.

Fot. 1. W jamie macicy widoczna jest okrągła zmiana, prawdopodobnie mięśniak podśluzówkowy macicy (czerwone strzałki).
Fot. 2. Obraz przedstawia wynik badania sonohisterograficznego (czyli USG po podaniu płynu do jamy macicy. Po stronie prawej widoczna jest trójwymiarowa rekonstrukcja wypełnionej płynem jamy macicy. W jamie macicy, w okolicy ujścia wewnętrznego szyjki macicy widoczna jest zmiana o typie mięśniaka podśluzówkowego (czerwone strzałki).

Poniżej przypadek innej pacjentki (lat 32) miesiączkującej regularnie, miesiączki bardzo obfite (ze skrzepami), trwające około 4-6 dni. Sonohisterografia. Po wypełnieniu jamy macicy roztworem soli fizjologicznej uwidoczniono mięśniaka podśluzówkowego. Zmiana twarda w elastografii. Pacjentka została zakwalifikowana do zabiegu histeroskopii.