badanie usg

Elastografia mięsniaków

W trakcie przezpochwowego badania ultrasonograficznego czasami uwidacznia się zmiany znajdujące się w jamie macicy, w obrębie endometrium. Najczęściej są to polipy endometrialne lub mięśniaki podśluzówkowe. Różnicowanie tych zmian w niektórych przypadkach może stanowić problem diagnostyczny.

Pomocną techniką w takich sytuacjach może być elastografia. Jest to metoda obrazowania oparta na ultrasonografii, oceniająca twardość badanych tkanek. Badanie to można wykonać w trakcie przezpochwowego badania ultrasonograficznego aparatem wyposażonym w opcję elastografii.

Twardość tkanek przedstawiona jest na ekranie z wykorzystaniem kolorowej skali – zwykle obszarom miękkim odpowiada kolor czerwony, a twardym kolor fioletowy. Polipy endometrialne podobnie jak endometrium są tworami miękkimi, natomiast mięśniaki macicy są twarde, podobnie jak zdrowy mięsień macicy.

Prezentowany obraz przedstawia zmianę w jamie macicy w zwykłym badaniu ultrasonograficznym (strona lewa) oraz w opcji elastografii (strona prawa). Zmiana została określona jako twarda (kolor fioletowy i niebieski) i wyraźnie odcina się od miękkiego (czerwonego) endometrium, więc najprawdopodobniej jest to mięśniak podśluzówkowy.