badanie usg

Polip 3D

W przypadku stwierdzenia w przezpochwowym badaniu ultrasonograficznym ogniskowej zmiany w endometrium (np. polipa endometrialnego lub mięśniaka podśluzówkowego) zastosowanie obrazowania trójwymiarowego pozwala precyzyjnie określić kształt i lokalizację mięśniaka macicy bądź polipa.

W tym przypadku ultrasonografia trójwymiarowa nie służy do uzyskania obrazu trójwymiarowego, ale do zobrazowania tzw. płaszczyzny czołowej macicy, która z powodu naturalnie występującej krzywizny macicy nie jest możliwa do uzyskania w klasycznej ultrasonografii dwuwymiarowej.

Po stronie lewej prezentowanego obrazu widoczny jest typowy dla ultrasonografii dwuwymiarowej obraz macicy (tzw. płaszczyzna strzałkowa). Po uzyskaniu takiego obrazu badający lekarz zaznacza przebieg jamy macicy (i jej przedłużenie) wzdłuż płaszczyzny czołowej (zielona linia), a oprogramowanie ultrasonografu tworzy rekonstrukcję płaszczyzny czołowej macicy (strona prawa).

Na obrazie widoczna jest ściana macicy (ciemnobrązowy kolor) otaczająca jamę macicy (kolor czarny). W obrębie jamy macicy widoczny jest polip endometrialny (strzałki). Operator przystępujący do zabiegu usunięcia polipa posiada więc dokładną wiedzę na temat wielkości i lokalizacji zmiany.