badanie usg

Obraz mięśniaka – 3D

Można ocenić wewnętrzną strukturę mięśniaka, a wykorzystując oprogramowanie VOCAL obliczyć jego objętość. Technika ta pozwala z większą precyzją ocenić wielkość i strukturę wewnętrzną guza.