Mięśniaki macicy a życie intymne

Mięśniaki macicy, a szczególnie duże guzy zmieniające anatomię i ruchliwość pochwy mogą niekorzystnie wpływać na jakość życia seksualnego. Typowym objawem obecności mięśniaków w tych przypadkach jest bolesność podczas współżycia.

Niekorzystnie na jakość życia seksualnego mogą wpływać również inne objawy typowe dla mięśniaków takie jak:

• obfite przedłużające się krwawienie z macicy – objaw ten u wielu pacjentek uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia prowadzenie satysfakcjonującego życia seksualnego,
• uczucie pełności w jamie brzusznej,
• objawy bólowe związane z obecnością mięśniaka i jago ucisku na narządy sąsiednie,
• częstsze oddawanie moczu.

Wszystkie powyższe objawy poza ich uciążliwością powodują też często skutki psychologiczne, w rezultacie których radykalnie zmniejsza się zainteresowane intymną sferą życia. Pacjentki często unikają kontaktów seksualnych, obawiając się nasilenia dolegliwości.

Nie wszystkie mięśniaki macicy powodują spadek jakości życia seksualnego a mechanizm tego zjawiska jest złożony i na ogół nie można wytłumaczyć wszystkich aspektów składających się na satysfakcję z życia intymnego jedynie objawami fizykalnymi.

Guzy macicy mogą również niekorzystnie wpływać na płodność kobiety. Wykrywa się je czasem w trakcie rutynowej diagnostyki u kobiet mających trudności z zajściem w ciążę lub jej donoszeniem. Umiejscowienie w okolicy ujść jajowodów może powodować ich niedrożność.

Liczne, nawet drobne rozsiane mięśniaki mogą utrudniać zagnieżdżenie się zarodka w błonie śluzowej macicy. W przypadku już istniejącej ciąży, mięśniaki mogą stanowić istotne jej powikłanie. Poprzez upośledzenie ukrwienia błony śluzowej macicy w okolicy tworzącego się łożyska, może dochodzić do nawracających krwawień, niekiedy bardzo obfitych, zaś w skrajnych wypadkach, nawet do poronień.

Odrębny problem stanowi wpływ operacyjnego leczenia mięśniaków macicy na jakość życia seksualnego. Większość pacjentek artykułuje poważne obawy co do wpływu jaki będzie miała operacja na ich życie intymne. Na szczęście w większości przypadków obawy te są bezzasadne.

Liczne przeprowadzone z w tej mierze badania pokazują, iż po zabiegu histerektomii są pacjentki, u których spada jakość życia seksualnego, jakkolwiek są także i takie, u których ta sfera życia poprawia się.

To ostanie zjawisko jest ewidentnie rezultatem wyeliminowania objawów towarzyszących mięśniakom, natomiast przyczyny spadku jakości życia seksualnego są złożone i obejmują nie tylko anatomiczne skutki operacji, ale również stan relacji partnerskich i dobrostan psychiczny pacjentek.

Co ciekawe nie ma jednoznacznych dowodów na to, że histerektomia z pozostawieniem szyjki macicy ma mniej dewastujący wpływ na jakość życia seksualnego w porównaniu z histerektomią całkowitą. Niewątpliwe natomiast należy się spodziewać spadku zainteresowania seksem u pacjentek, u których wraz z macicą wycięto jajniki ze względu na zmniejszony poziom estrogenu, co z kolei niekorzystnie wpływa na libido.

Między innym dlatego zaleca się obecnie pozostawianie niezmienionych chorobowo jajników u pacjentek w każdym wieku ze wskazaniami do usunięcia macicy.