model macicy

Jak można zmierzyć objętość mięśniaka?

W czasie badania ultrasonograficznego podstawową techniką oszacowania objętości mięśniaków macicy, jest pomiar trzech prostopadłych do siebie wymiarów zmiany, na podstawie których aparat USG oblicza objętość guza.

Technika ta zakłada jednak, że mierzona zmiana jest regularną bryłą o obrysie zbliżonym do elipsy. Mięśniaki macicy często przyjmują postać nieregularnych guzów lub konglomeratów, dlatego taki pomiar może być obarczony dużym błędem.

Dlatego najbardziej precyzyjną ultrasonograficzną techniką pomiaru objętości jest tzw. tryb VOCAL (virtual organ computer aided analysis). W pierwszym etapie ultrasonografista rejestruje trójwymiarowy obraz okolicy mięśniaka. Następnie urządzenie generuje 6 płaszczyzn przekroju przez guza, gdzie każda kolejna płaszczyzna jest obrócona o 30 stopni.

W każdej płaszczyźnie lekarz zaznacza zewnętrzny obrys guza, co pozwala na wygenerowanie trójwymiarowego obrazu bryły guza i precyzyjne oszacowanie jej objętości rozmiaru. Pomiar taki nie jest obarczony błędem spowodowanym nieregularnym kształtem guza.