konsultacja ginekologiczna

Mięśniaki macicy – skutki choroby

Objawy mięśniaków macicy zależą między innymi od ich umiejscowienia, wielkości i ilości. Część kobiet z mięśniakami macicy skarży się na niecharakterystyczne uczucie wypełnienia lub ciężaru w podbrzuszu oraz bóle okolicy krzyżowej. 

W przypadkach, gdy mięśniak macicy osiągnie olbrzymie rozmiary obserwuje się powiększenie obwodu brzucha oraz niekiedy częstomocz i uporczywe zaparcia (w wyniku ucisku guza na pęcherz moczowy i odbytnicę). Ostre bóle występują również wtedy, gdy dojdzie do skręcenia się szypuły mięśniaka znajdującego się w jamie brzusznej.

Stosunkowo rzadko dochodzi do martwicy i wtórnego zakażania mięśniaków, które objawia się: 

  • wysoką gorączką,
  • bólami brzucha,
  • oraz niekiedy dreszczami.

Dolegliwości te występują gwałtownie i mają znaczne nasilenie. Z tak dramatycznymi objawami spotykamy się najczęściej w przypadku szybkiego wzrostu guzów przy ich słabym unaczynieniu. Mogą sugerować:

  • perforację wrzodu żołądka,
  • martwicę jelita,
  • czy rozlane zapalenie wyrostka robaczkowego.