badanie usg

Polip i mięśniak -przykład

U pacjentki zgłaszającej obfite miesiączki i/lub krwawienia międzymiesiączkowe stwierdzenie obecności mięśniaka nie musi oznaczać, że jest on przyczyną występujących u pacjentki objawów.

W prezentowanym badaniu widoczny jest mięśniak śródścienny ściany tylnej (czerwone strzałki), jednak nie jest to jedyna stwierdzona patologia. Równocześnie w jamie macicy widoczna jest zmiana o charakterze polipa endometrialnego (zielone strzałki). Pacjentkę zakwalifikowano do histeroskopowego usunięcia polipa endometrialnego, uzyskując w wyniku w zabiegu całkowite ustąpienie objawów.

Z tego powodu odstąpiono od leczenia operacyjnego mięśniaka macicy, zalecając pacjentce wykonywanie kontrolnych badań ultrasonograficznych celem obserwacji mięśniaka.