model macicy

Częstotliwość występowania mięśniaków

Przyczyny powstawania mięśniaków nie zostały do końca zdefiniowane. Większość teorii łączy ich etiologię z nierównowagą hormonalną organizmu, a dokładniej z nadmierną produkcją lub zwiększoną wrażliwością na estrogeny.

Za hipotezą tą przemawia fakt, iż mięśniaki macicy występują praktycznie jedynie u kobiet w wieku rozrodczym (większość przypadków rozpoznania mięśniaków dotyczy kobiet w wieku rozrodczym -między 35 a 45 rokiem życia). Ale z drugiej strony nie każda kobieta z wysokim poziomem estrogenów ma guzy macicy.

W ostatnich latach pojawiło się wiele dowodów, że w powstawaniu i wzrastaniu mięśniaków kluczową rolę odgrywają nie estrogeny ale inny hormon produkowany przez jajnik – progesteron.

Według niektórych badaczy, przyczyn powstawania mięśniaków należy szukać w nieprawidłowym rozwoju narządów rozrodczych jeszcze w okresie płodowym. Mięśniaków macicy prawie w ogóle nie spotyka się u dziewcząt przed okresem pokwitania.

Natomiast u kobiet po menopauzie wielkość guzów pozostaje niezmieniona lub ulega niewielkiemu zmniejszeniu. W rzadkich przypadkach obserwuje się gwałtowny wzrost mięśniaków po okresie przekwitania – jest to bardzo niepokojący objaw sugerujący złośliwy charakter guza.

Zwraca się uwagę na skłonność do dziedziczenia tej choroby, choć i ta prawidłowość nie zawsze się potwierdza. Mięśniaki częściej pojawiają się u kobiet, które nie rodziły, ale i to nie jest regułą.

A zatem nie ma klarownych reguł, w myśl których są kobiety skazane na powstanie u nich mięśniaków albo takie, u których guzy te na pewno nie powstaną.