model macicy

Mięśniak podśluzówkowy

Mięśniaki podśluzówkowe, czyli wpuklające się do jamy macicy, należy różnicować z polipami endometrialnymi, czyli znajdującymi się w jamie macicy przerośniętymi fragmentami endometrium.

Jedną z cech odróżniających polipy endometrialne od mięśniaków podśluzówkowych jest ich unaczynienie. Unaczynienie widocznej w trakcie przezpochwowego badania ultrasonograficznego zmiany można ocenić np. w trybie Power Doppler, w którym w oparciu o zjawisko dopplera na obrazie ultrasonograficznym uwidaczniają się naczynia krwionośne.

Dla mięśniaków macicy typowym układem są obwodowe, otaczające zmianę naczynia krwionośne, natomiast w polipach endometrialnych zazwyczaj stwierdza się obecność pojedynczego naczynia zaopatrującego zmianę lub brak naczyń krwionośnych.

W prezentowanym badaniu w jamie macicy stwierdzono obecność kulistej zmiany, prawdopodobnie mięśniaka podśluzówkowego. Widoczne w trybie Power Doppler obwodowe naczynia krwionośne otaczające zmianę przemawiają za rozpoznaniem mięśniaka podsluzówkowego.