badanie usg

Mięśniaki rodzące się

Mięśniaki podśluzówkowe (wpuklające się do jamy macicy) mogą czasami ulegać całkowitemu wyodrębnieniu ze ściany macicy, pozostając z nią połączone tylko przez tzw. szypułę naczyniową. 

W niektórych przypadkach macica może próbować wydalić takiego mięśniaka, co prowadzi do wystąpienia silnych skurczów macicy i krwawienia.

Sytuacje taką nazywamy mięśniakiem rodzącym się. Mięśniaki rodzące się wymagają operacyjnego usunięcia. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym, przez kanał szyjki macicy wykręca się mięśniaka, czasem w przypadku dużego mięśniaka w celu jego usunięcia konieczne jest nacięcie i poszerzenie szyjki macicy.

Prezentowane zdjęcia uzyskano w trakcie przezpochwowego badania ultrasonograficznego u 43-letniej pacjentki, która zgłosiła się do szpitala z powodu silnych dolegliwości bólowych podbrzusza i krwawienia z dróg rodnych.

W kanale szyjki macicy stwierdzono obecność zmiany o obrazie mięśniaka rodzącego się (Fot. 1). Pacjentkę zakwalifikowano do operacyjnego usunięcia mięśniaka – mięśniaka wykręcono przez kanał szyjki macicy. W I dobie po zabiegu wykonane USG potwierdziło prawidłowe wykonanie zabiegu, stwierdzono pustą jamę macicy (Fot. 2).

Fot. 1. Obraz przedstawia mięśniaka rodzącego się. Widoczna jest zmiana o charakterze mięśniaka (czerwone strzałki) w kanale szyjki macicy.
Fot. 2. Obraz przedstawia pustą jamę macicy (zielone strzałki) po usunięciu mięśniaka rodzącego się.

Jest to stosunkowo rzadki przypadek mięśniaka podśluzówkowego, najczęściej uszypułowanego. Rośnie on w jamie macicy, a w miarę powiększania może przez szyjkę macicy wydobywać się z macicy do pochwy – stąd określenie „rodzący się”. Towarzyszy temu najczęściej obfite krwawienie i znaczne dolegliwości bólowe.

Mięśniak dlatego musi być usunięty. Zabieg usuwania mięśniaka rodzącego najczęściej wykonywany jest nagle, w trybie pilnym.

Zabieg usunięcia mięśniaka rodzącego się wykonuje się w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym. Mięśniaka usuwa się mechanicznie od strony pochwy a następnie łyżeczkuje się macicę. Najłatwiejsze do usunięcia tą drogą są mięśniaki na względnie cienkiej szypule.

Rzadkim powikłaniem embolizacji tętnic macicznych w leczeniu mięśniaków bywa demarkacja fragmentu lub całego mięśniaka częściowo zlokalizowanego podśluzówkowo, który wydala się przez szyjkę, maskując objawy mięśniaka rodzącego się.

W przypadku trudności z usunięciem guza lub wystąpienia krwawienia trudnego do opanowania konieczne jest usunięcie macicy. Materiał uzyskany w czasie zabiegu (mięśniak, wyskrobiny z macicy) wysyłany jest do badania histopatologicznego.