konsultacja ginekologiczna

Naturalny rozwój mięśniaków macicy

Przyczyny powstawania mięśniaków macicy nie zostały do końca zdefiniowane. Większość teorii łączy ich etiologię z nierównowagą hormonalną organizmu, a dokładniej z nadmierną produkcją lub zwiększoną wrażliwością na estrogeny. 

Za hipotezą tą przemawia fakt, iż mięśniaki występują praktycznie jedynie u kobiet w wieku rozrodczym (większość przypadków rozpoznania mięśniaków dotyczy kobiet między 35 a 45 rokiem życia ). Z drugiej strony nie każda kobieta z wysokim poziomem estrogenów ma mięśniaki. W ostatnich latach pojawiło się wiele dowodów, że w powstawaniu i wzrastaniu mięśniaków kluczową rolę odgrywają nie estrogeny ale inny hormon produkowany przez jajnik – progesteron.