kobieta z bólem brzucha

Operacje histeroskopowe

Ponieważ mięśniaki podśluzówkowe uwypuklają się do jamy macicy, mogą być usuwane histeroskopowo poprzez ablację lub resekcję (częściowe lub całkowite usunięcie). Wskaźnik niepowodzeń (w postaci nieustąpienia obfitych krwawień  miesiączkowych po histeroskopowej operacji mięśniaków) mieści się w granicach  od kilku do nawet 35%.

W niektórych przypadkach (szczególnie przy dużych mięśniakach podśluzówkowych) zachodzi potrzeba wykonania ponownej operacji histeroskopowej aby usunąć guz macicy w całości. Histeroskopowa resekcja mięśniaka jest zabiegiem związanym z krótkim (najczęściej 1-2 dniowym) pobytem w szpitalu i w większości przypadków pozwala pacjentce niemal nazajutrz po zabiegu powrócić do normalnej aktywności. Zadowolenie z wyników takich operacji zgłasza ponad 80% pacjentek.

Powikłania po operacji histeroskopowej w leczeniu mięśniaków macicy

Histeroskopia jest metodą relatywnie bezpieczną i wiąże się z wystąpieniem stosunkowo rzadkich powikłań. Nie oznacza to jednak, że powikłania po tym zabiegu nie zdarzają się w ogóle.

Najważniejszym sposobem na uniknięcie powikłań każdej operacji jest stosowanie odpowiednich kryteriów kwalifikacji do zabiegu z uwzględnieniem tzw. względnych i bezwzględnych przeciwwskazań do jego wykonania. Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do wykonania operacji histeroskopowej są m.in. ciążki stan ogólny pacjentki, poważnie zaburzenia krzepnięcia, zmiany zapalne czy ropne w obrębie jamy macicy.

Kwalifikacja do zabiegu musi zawsze zawierać oszacowanie relacji korzyści do ryzyka. Leczenia operacyjnego nie należy podejmować w sytuacjach, w których ryzyko powikłań zabiegu przewyższa potencjalne korzyści z jego wykonania.

Rolą lekarza kwalifikującego pacjentkę do zabiegu jest więc położenie na jednej szali prawdopodobieństwa poprawy jej stanu jakości życia po zaproponowanym jej zabiegu, na drugiej zaś skalę ryzyka wystąpienia takiej sytuacji, w której operacja zamiast poprawić, pogorszy jej stan i samopoczucie.

W przypadku histeroskopii bezwzględne przeciwwskazania do jej wykonania zdarzają się bardzo rzadko. Najczęstszym powikłaniem histeroskopii jest przebicie ściany macicy albo narzędziami służącymi do rozszerzania szyjki macicy albo histeroskopem bądź narzędziami wprowadzanymi przez jego kanały robocze. Stosunkowo rzadko powikłanie to wymaga otworzenia jamy brzusznej.

Na ogół nie wiąże się z taką koniecznością i wymaga jedynie nieco dłuższej obserwacji pacjentki w warunkach szpitalnych. Śródoperacyjne urazy ściany macicy tego typu goją się na ogół dobrze i nie pozostawiają stałych konsekwencji zdrowotnych.

Powikłaniem dużo groźniejszym w skutkach jest przebicie ściany macicy z jednoczesnym uszkodzeniem jelita bądź pęcherza moczowego. W niezwykle rzadkich przypadkach tego typu powikłań konieczne jest otworzenie jamy brzusznej z pełną identyfikacją i reoperacją uszkodzeń.

Kolejnym rzadkim powikłaniem histeroskopii są komplikacje infekcyjne manifestujące się gorączką po zabiegu, której mogą towarzyszyć dolegliwości bólowe podbrzusza i ewentualnie złowonna wydzielina z pochwy. W takich przypadkach istnieją wskazania do przeprowadzenia kuracji antybiotykiem.

Bardzo rzadkim powikłaniem histeroskopii jest również dostanie się do jamy brzusznej dużej ilości płynu używanego do wypełnienia jamy macicy. Istnieje wówczas ryzyko wystąpienia niewydolności sercowo-naczyniowej w mechanizmie przedostania się do łożyska naczyniowego dużej ilości płynu wchłoniętego przez błonę wyścielającą jamę brzuszną.

Od czasu wprowadzenia do powszechnego użytku urządzenia do monitorowania ilości podawanego do macicy płynu, częstotliwość tego typu powikłań radykalnie się zmniejszyła.

Szansa na ciążę po histeroskopowym wyłuszczeniu mięśniaka zależy od wielkości tego guza. Przy mięśniakach poniżej 5cm średnicy odsetek ciąż po operacji histeroskopowej wynosi ponad 50% i spada ponad 2-krotnie w przypadku mięśniaka o średnicy powyżej 5 cm.