badanie usg

Nowe techniki zabiegowe w leczeniu mięśniaków macicy

Przykłady nowych, eksperymentalnych technik zabiegowego leczenia mięśniaków macicy, których skuteczność nie została dotychczas potwierdzona lub jest w trakcie oceny.

Termoterapia laserowa 

Termoterapia laserowa polega na wprowadzeniu za pomocą laparoskopu włókna laserowego do łożyska naczyniowego zaopatrującego mięśniaka i skoagulowaniu go. Po zabiegu mięśniak znacznie się zmniejsza lub zanika całkowicie.

Mioliza

Podczas laparoskopii wprowadza się bipolarną elektrodę w obręb mięśniaka i aplikuje się diatermię (elektrokoagulację) niszcząc tkanki guza macicy.

Kriomioliza

Technika ta polega na wprowadzeniu kriosondy do mięśniaka w celu zamrożenia tkanek guza.