model macicy

Czym jest embolizacja tętnic macicznych?

Embolizacja tętnic macicznych (UAE) jest jedną z minimalnie inwazyjnych metod leczenia objawowych mięśniaków macicy. W trakcie UAE wprowadza się cewnik przez tętnicę udową do tętnic macicznych i podaje materiał zatorowy, który blokuje dopływ krwi do mięśniaków. Efektem UAE jest zahamowanie nieprawidłowych krwawień i zmniejszenie objętości mięśniaków, zwykle o 30-50%.

Prezentowane zdjęcia uzyskano w trakcie przezpochwowego badania ultrasonograficznego u 42-letniej pacjentki zakwalifikowanej do UAE. Przed zabiegiem objętość mięśniaka śródściennego wynosiła około 43 cm3 (Fot. 1), a w 24 godziny po zabiegu – około 33 cm3 (Fot. 2). W wyniku UAE uzyskano też normalizację obfitych miesiączek. W kontrolnym badaniu ultrasonograficznym wykonanym 3 miesiące po zabiegu embolizacji stwierdzono utrzymanie się objętości mięśniaka na podobnym poziomie.

usg
Fot. 1. Obraz przedstawia przekrój przez mięśniaka śródściennego w dwóch prostopadłych płaszczyznach przed zabiegiem embolizacji tętnic macicznych. Wyliczona w oparciu o pomiar trzech wymiarów (długości, szerokości i wysokości) objętość mięśniaka wynosi 43,1 cm3.
usg
Fot. 2. Obraz przedstawia przekrój przez mięśniaka śródściennego w dwóch prostopadłych płaszczyznach 24 godziny po zabiegu embolizacji tętnic macicznych. Wyliczona w oparciu o pomiar trzech wymiarów (długości, szerokości i wysokości) objętość mięśniaka wynosi 33,7 cm3.

Embolizacja tętnic macicznych w wielu przypadkach pozwala uniknąć leczenia chirurgicznego. Badanie ultrasonograficzne pozwala nie tylko na ocenę wielkości mięśniaków, ale również ich unaczynienia. Tzw. tryb Doppler uwidacznia naczynia krwionośne, a dodatkowe zastosowanie ultrasonografii trójwymiarowej umożliwia również obliczenie indeksów waskularyzacji, które obiektywnie opisują unaczynienie guza macicy.

Prezentowane obrazy uzyskano w trakcie przezpochwowego badania ultrasonograficznego u 38-letniej pacjentki zakwalifikowanej do UAE. Obrazy przedstawiają unaczynienie mięśniaka śródściennego przed (Fot. 1) i 5 miesięcy po UAE (Fot. 2). Naczynia krwionośne zaznaczone są w kolorze czerwonym. Przed UAE widoczne były liczne naczynia krwionośne, a indeksy waskularyzacji (VI, FI, VFI) miały wysokie wartości (Fot. 1). Pięć miesięcy po zabiegu UAE nie uwidoczniono naczyń krwionośnych w obrębie mięśniaka, a indeksy waskularyzacji uległy znacznemu obniżeniu (Fot. 2). Pozwala to oczekiwać, że efekt zabiegu będzie trwały, mięśniak nie będzie się powiększać ani powodować dolegliwości, a pacjentka prawdopodobnie nie będzie wymagać w przyszłości interwencji chirurgicznej.

usg
Fot. 1. Obraz przedstawia mięśniaka śródściennego (żółty obrys) w trzech prostopadłych płaszczyznach przed zabiegiem embolizacji tętnic macicznych. Tryb Doppler uwidocznił liczne naczynia krwionośne (kolor czerwony). Indeksy waskularyzacji (VI, FI, VFI, prawy dolny róg) uzyskały wysokie wartości.
usg
Fot. 2. Obraz przedstawia mięśniaka śródściennego (żółty obrys) w trzech prostopadłych płaszczyznach 5 miesięcy po zabiegu embolizacji tętnic macicznych. W trybie Doppler nie uwidoczniono naczyń krwionośnych w obrębie mięśniaka, a indeksy waskularyzacji (VI, FI, VFI, prawy dolny róg) uległy znacznemu obniżeniu.